Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Διαχείριση χρόνου, άγχους και σύγκρουσης

Εισηγήτρια: Ίρις Κρέμερ

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Πώς θέτω στόχους, πώς λαμβάνω αποφάσεις

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Η φωνή και η ομιλία ως εργαλείο συναισθηματικής νοημοσύνης και κοινωνκής δεξιότητας στον εργασιακό χώρο

Εισηγήτρια: Ερμίνα Γάκη