Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Εισηγήτρια: Αθανασία Τσουκαλά

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Social media

Εισηγήτρια: Αθανασία Τσουκαλά

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Κλείσιμο

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά