Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Σύνταξη βιογραφικού


10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Σύνταξη βιογραφικού

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Προετοιμασία συνέντευξης