Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Αποτελεσματική Επικοινωνία με τους γύρω μου

Εισηγήτρια: Μαριάννα Αντωνακάκη

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Η γλώσσα του σώματος

Εισηγήτρια: Μαριάννα Αντωνακάκη 

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Δεξιότητες και εργαλεία στην αναζήτηση εργασίας

Εισηγήτρια: Δήμητρα Γιατζιτζή