Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Επαγγελματική Συμβουλευτική

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Πώς αντιμετωπίζω τις επαγγελματικές αλλαγές

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Ήπιες δεξιότητες / Ανακαλύπτω τα δυνατά μου σημεία

Εισηγήτρια: Δώρα Φούντα