Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Επαγγελματική Συμβουλευτική

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Πώς αντιμετωπίζω τις επαγγελματικές αλλαγές

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Ήπιες δεξιότητες / Ανακαλύπτω τα δυνατά μου σημεία

Εισηγήτρια: Δώρα Φούντα

 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Αποτελεσματική Επικοινωνία με τους γύρω μου

Εισηγήτρια: Μαριάννα Αντωνακάκη

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Η γλώσσα του σώματος

Εισηγήτρια: Μαριάννα Αντωνακάκη 

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Δεξιότητες και εργαλεία στην αναζήτηση εργασίας

Εισηγήτρια: Δήμητρα Γιατζιτζή

 

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Σύνταξη βιογραφικού


10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Σύνταξη βιογραφικού

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Προετοιμασία συνέντευξης

 

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Διαχείριση χρόνου, άγχους και σύγκρουσης

Εισηγήτρια: Ίρις Κρέμερ

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Πώς θέτω στόχους, πώς λαμβάνω αποφάσεις

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Η φωνή και η ομιλία ως εργαλείο συναισθηματικής νοημοσύνης και κοινωνκής δεξιότητας στον εργασιακό χώρο

Εισηγήτρια: Ερμίνα Γάκη

 

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Εισηγήτρια: Αθανασία Τσουκαλά

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Social media

Εισηγήτρια: Αθανασία Τσουκαλά

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Κλείσιμο

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά