Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00 H ικανότητα του ανθρώπου να οραματίζεται

- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 14:00 Εισαγωγή στη διαδικασία: Από την καινοτόμο ιδέα στην υλοποίησή της

- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

14:00 - 14:30

Διάλειμμα

-

14:30 - 16:00

Ορισμός της καινοτομίας (Europe: 2020)
Η καινοτομία στον εθελοντισμό και στην κοινωνική συνεισφορά

- Αναστασία Αυγερινού, ΚΕΜΕΛ

 

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Τα εργαλεία της καινοτομίας
Α. Δημιουργικότητα - πλάγια σκέψη - brainstorming

- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ
- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ
- Ιωάννα Μπερνίκου, ΚΕΜΕΛ
- Αθηνά Χατζηπέτρου, ΚΕΜΕΛ

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 13:30 Β. Δημιουργικότητα - πλάγια σκέψη - brainstorming

- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ
- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ
- Ιωάννα Μπερνίκου, ΚΕΜΕΛ
- Αθηνά Χατζηπέτρου, ΚΕΜΕΛ

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Άσκηση σε ομάδες -

 

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Business Model Canvas

- Ειρήνη Φραγκίσκου, ΚΕΜΕΛ
- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Business Model Canvas

- Ειρήνη Φραγκίσκου, ΚΕΜΕΛ
- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Άσκηση σε ομάδες - Ειρήνη Φραγκίσκου, ΚΕΜΕΛ
- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ

 

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Καινοτομία και παραγωγή κοινωνικών αγαθών
Η καινοτομία στην Εκπαίδευση

- Αλέξανδρος Παπανδρέου, Χαρισμάθεια

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 13:30 Η καινοτομία στην τέχνη και τον πολιτισμό

- Άννα Βαφειάδου

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Νόμος και Καινοτομία: εχθροί ή φίλοι? - Ιωάννα Λαγουμίδου

 

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Case Studies από Start Ups

- Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Tenebra Studios

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Το μέλλον της καινοτομίας

- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Αξιολόγηση Συμπεράσματα - SKYWALKER