Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα

Εισηγήτρια: Γεωργία Κωνσταντίνου

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Ιδέες και ευκαιρία

Εισηγητής: Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Βασικές αρχές management

Εισηγητής: Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

Εγγραφή στο newsletter