Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Καινοτομία και παραγωγή κοινωνικών αγαθών
Η καινοτομία στην Εκπαίδευση

- Αλέξανδρος Παπανδρέου, Χαρισμάθεια

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 13:30 Η καινοτομία στην τέχνη και τον πολιτισμό

- Άννα Βαφειάδου

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Νόμος και Καινοτομία: εχθροί ή φίλοι? - Ιωάννα Λαγουμίδου