Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00 H ικανότητα του ανθρώπου να οραματίζεται

- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 14:00 Εισαγωγή στη διαδικασία: Από την καινοτόμο ιδέα στην υλοποίησή της

- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

14:00 - 14:30

Διάλειμμα

-

14:30 - 16:00

Ορισμός της καινοτομίας (Europe: 2020)
Η καινοτομία στον εθελοντισμό και στην κοινωνική συνεισφορά

- Αναστασία Αυγερινού, ΚΕΜΕΛ