Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Πιθανές πηγές χρηματοδότησης

-

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Τα βήματα για μια νέα προσπάθεια: Από το όνειρο στην υλοποίηση

-

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Ελεύθερη συζήτηση -