Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Ομάδες Τοπικής Δράσης

-

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

-

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Εθελοντισμός και νέες οργανώσεις -