Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Οι στόχοι μιας ομάδας εθελοντικής δράσης

-

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 13:30 Η συγκέντρωση των κατοίκων μιας περιοχής

-

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Το νομοθετικό πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης -