Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00 Τι είναι η τοπική – κοινοτική ανάπτυξη

-

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 14:00 Ιστορική εξέλιξη της τοπικής ανάπτυξης

-

14:00 - 14:30

Διάλειμμα

-

14:30 - 16:00

Διεθνείς εξελίξεις

-