Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 11:30
Ανάλυση του τρόπου δράσης στην Ανάβρα Αλμυρού

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

11:30 - 12:00 Διάλειμμα

- 

12:00 - 14:00 Καταγραφή των προσπαθειών σύστασης ΟΤΔ στην Αττική

- Μάγδα Κοντογιάννη

14:00 - 14:30

Διάλειμμα -

14:30 - 16:00

Δημιουργία οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας στην Καρδίτσα - Δημήτρης Μιχαηλίδης