Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Ομάδες Τοπικής Δράσης

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

- Γιώργος Μαχαίρας

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Εθελοντισμός και νέες οργανώσεις - Δημήτρης Φυντάνης