Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00 Τι είναι η τοπική – κοινοτική ανάπτυξη

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 14:00 Ιστορική εξέλιξη της τοπικής ανάπτυξης

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

14:00 - 14:30

Διάλειμμα

-

14:30 - 16:00

Διεθνείς εξελίξεις

- Δημήτρης Μιχαηλίδης