Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00 Τι είναι η τοπική – κοινοτική ανάπτυξη

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 14:00 Ιστορική εξέλιξη της τοπικής ανάπτυξης

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

14:00 - 14:30

Διάλειμμα

-

14:30 - 16:00

Διεθνείς εξελίξεις

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

 

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Οι στόχοι μιας ομάδας εθελοντικής δράσης

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 13:30 Η συγκέντρωση των κατοίκων μιας περιοχής

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Το νομοθετικό πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης - Δημήτρης Φεγγίτης

 

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Ομάδες Τοπικής Δράσης

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

- Γιώργος Μαχαίρας

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Εθελοντισμός και νέες οργανώσεις - Δημήτρης Φυντάνης

 

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 11:30
Ανάλυση του τρόπου δράσης στην Ανάβρα Αλμυρού

- Δημήτρης Μιχαηλίδης

11:30 - 12:00 Διάλειμμα

- 

12:00 - 14:00 Καταγραφή των προσπαθειών σύστασης ΟΤΔ στην Αττική

- Μάγδα Κοντογιάννη

14:00 - 14:30

Διάλειμμα -

14:30 - 16:00

Δημιουργία οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας στην Καρδίτσα - Δημήτρης Μιχαηλίδης

 

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Πιθανές πηγές χρηματοδότησης

-

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Τα βήματα για μια νέα προσπάθεια: Από το όνειρο στην υλοποίηση

-

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Ελεύθερη συζήτηση -