Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Κειμενογράφοι, υπολογιστικά φύλλα και δημιουργία παρουσιάσεων σε περιβάλλον Windows

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Κειμενογράφοι, υπολογιστικά φύλλα και δημιουργία παρουσιάσεων σε ανοικτά προγράμματα άλλων λειτουργικών συστημάτων

-

Εγγραφή στο newsletter