Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Βασικές λειτουργίες και προγράμματα επικοινωνίας και δικτύωσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Βασικές λειτουργίες και προγράμματα επικοινωνίας και δικτύωσης με φορητές συσκευές


Εγγραφή στο newsletter