Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Δυνατότητες και ευκαιρίες προσβάσιμες μέσω διαδικτύου

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Απειλές και κίνδυνοι: Προετοιμασία για ασφαλή περιήγηση

-

Εγγραφή στο newsletter