Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακή εποχή

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα, μέσα και συσκευές

-

Εγγραφή στο newsletter