Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακή εποχή

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα, μέσα και συσκευές

-

 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Δυνατότητες και ευκαιρίες προσβάσιμες μέσω διαδικτύου

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Απειλές και κίνδυνοι: Προετοιμασία για ασφαλή περιήγηση

-

 

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Βασικές λειτουργίες και προγράμματα επικοινωνίας και δικτύωσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Βασικές λειτουργίες και προγράμματα επικοινωνίας και δικτύωσης με φορητές συσκευές


 

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Κειμενογράφοι, υπολογιστικά φύλλα και δημιουργία παρουσιάσεων σε περιβάλλον Windows

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Κειμενογράφοι, υπολογιστικά φύλλα και δημιουργία παρουσιάσεων σε ανοικτά προγράμματα άλλων λειτουργικών συστημάτων

 

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 - 11:30
Ψάχνοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με μηχανές αναζήτησης

-

11:30 - 12:00 Διάλειμμα 


12:00 -14:00 Παιχνίδι πολλαπλών απαιτήσεων και δεξιοτήτων με χρήση όλων των μέσων και των μεθόδων που έχουν αναφερθεί

-

Εγγραφή στο newsletter