Δευτέρα 23 Απριλίου

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Σκοπός του προγράμματος
Safety First (Ασφάλεια & Υγεία)
Το ξύλο ως δομικό υλικό και η παλέτα

Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης

Εισηγητής: Αθανάσιος Μπίτης

11:00 - 11:30 Διάλειμμα -
11:30 - 12:00 Τα εργαλεία του εργαστηρίου
Εισηγητής: Αθανάσιος Μπίτης
12:00 - 13:30 Δημιουργία και αποτύπωση σχεδίου 2 γκρουπ εναλλάξ
13:30 - 15:00 Αποδόμηση Παλέτας (εργαστήριο)
2 γκρουπ εναλλάξ

  

Τρίτη 24 Απριλίου

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
09:30 - 11:00 Εργαστήριο – Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης
11:00 - 11:30 Διάλειμμα -

11:30 - 13:00

Εργαστήριο – Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης,
Δημήτρης Φυντάνης
13:00 - 13:30 Διάλειμμα -
13:30 - 15:00 Εργαστήριο – Κατασκευές Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης

  

Τετάρτη 25 Απριλίου

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
09:30 - 11:00 Εργαστήριο – Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης
11:00 - 11:30 Διάλειμμα -

11:30 - 13:00

Εργαστήριο – Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης,
Δημήτρης Φυντάνης
13:00 - 13:30 Διάλειμμα -
13:30 - 15:00 Εργαστήριο – Κατασκευές Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης

  

Πέμπτη 26 Απριλίου

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
09:30 - 11:00 Εργαστήριο – Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης
11:00 - 11:30 Διάλειμμα -

11:30 - 13:00

Εργαστήριο – Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης,
Δημήτρης Φυντάνης
13:00 - 13:30 Διάλειμμα -
13:30 - 15:00 Εργαστήριο – Κατασκευές Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης

  

Παρασκευή 27 Απριλίου

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
09:30 - 11:00 Εργαστήριο – Ομαδικές Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης
11:00 - 11:30 Διάλειμμα -

11:30 - 13:00

Εργαστήριο – Ομαδικές Κατασκευές
Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης,
Δημήτρης Φυντάνης
13:00 - 13:30 Διάλειμμα -
13:30 - 15:00 Εργαστήριο – Ομαδικές Κατασκευές Εισηγητές: Αθανάσιος Μπίτης, Δημήτρης Φυντάνης

 

Ημερολόγιο Μονοπατιών

  CP by PSD TO HTML

Εγγραφή στο newsletter