Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Μελισσοκομία - Οικονομική Ζωή

Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:15 Διάλειμμα 


12:15 - 14:00 Ξεκίνημα Νέου Μελισσοκόμου – Εταιρίες Μελισσοκομικού Εξοπλισμού

Λουκάς Τσιρίκος

14:00 - 14:15 Διάλειμμα 

-

14:15 - 16:00 Γενική Συζήτηση, Αξιολόγηση, Κλείσιμο

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής, Λουκάς Τσιρίκος