Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Γνωριμία Κυψέλης - Μέλισσας 

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής 

12:00 - 12:15 Διάλειμμα 


12:15 - 14:00 Γνωριμία με το Μελισσοκομείο

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής   

14:00 - 14:15 Διάλειμμα 

-

14:15 - 16:00 Εξοπλισμός και Εργαλεία Μελισσοκόμου 

Μανώλης Σκαρέας