Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Γνωριμία Κυψέλης - Μέλισσας 

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής 

12:00 - 12:15 Διάλειμμα 


12:15 - 14:00 Γνωριμία με το Μελισσοκομείο

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής   

14:00 - 14:15 Διάλειμμα 

-

14:15 - 16:00 Εξοπλισμός και Εργαλεία Μελισσοκόμου 

Μανώλης Σκαρέας

 

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00 Χειρισμοί Κυψέλης

Λουκάς Τσιρίκος

12:00 - 12:15 Διάλειμμα

 -

12:15 - 14:00 Πρακτική εξάσκηση

Λουκάς Τσιρίκος

14:00 - 14:15 Διάλειμμα

-

14:15 - 16:00 Τα Μελισσοκομικά Φυτά και η Επίδρασή τους στην Παραγωγή Μελιού

Πασχάλης Χαριζάνης

 

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Ανάπτυξη Μελισσοκομείου

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής 

12:00 - 12:15 Διάλειμμα 


12:15 - 14:00 Πρακτική Εξάσκηση

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής

14:00 - 14:15 Διάλειμμα 

-

14:15 - 16:00 Προϊόντα Κυψέλης

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής

 

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Εχθροί και Ασθένειες Μέλισσας 

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής 

12:00 - 12:15 Διάλειμμα 


12:15 - 14:00 Πρακτική Εξάσκηση

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής  

14:00 - 14:15 Διάλειμμα 

-

14:15 - 16:00 Μεταφορές και Τρύγος

Λουκάς Τσιρίκος

 

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Μελισσοκομία - Οικονομική Ζωή

Δημήτρης Μιχαηλίδης

12:00 - 12:15 Διάλειμμα 


12:15 - 14:00 Ξεκίνημα Νέου Μελισσοκόμου – Εταιρίες Μελισσοκομικού Εξοπλισμού

Λουκάς Τσιρίκος

14:00 - 14:15 Διάλειμμα 

-

14:15 - 16:00 Γενική Συζήτηση, Αξιολόγηση, Κλείσιμο

Νίκος-Κλεάνθης Μπαντής, Λουκάς Τσιρίκος