Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Case Studies από Start Ups

- Κωνσταντίνα Μπεθάνη, Tenebra Studios

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Το μέλλον της καινοτομίας

- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Αξιολόγηση Συμπεράσματα - SKYWALKER

Ημερολόγιο Μονοπατιών

  CP by PSD TO HTML

Εγγραφή στο newsletter