Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Business Model Canvas

- Ειρήνη Φραγκίσκου, ΚΕΜΕΛ
- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

-

12:30 - 13:30 Business Model Canvas

- Ειρήνη Φραγκίσκου, ΚΕΜΕΛ
- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Άσκηση σε ομάδες - Ειρήνη Φραγκίσκου, ΚΕΜΕΛ
- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ