Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
10:00 - 12:00
Τα εργαλεία της καινοτομίας
Α. Δημιουργικότητα - πλάγια σκέψη - brainstorming

- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ
- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ
- Ιωάννα Μπερνίκου, ΚΕΜΕΛ
- Αθηνά Χατζηπέτρου, ΚΕΜΕΛ

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

- 

12:30 - 13:30 Β. Δημιουργικότητα - πλάγια σκέψη - brainstorming

- Δημήτρης Παξιμάδης, ΚΕΜΕΛ
- Γιάννης Κώτης, ΚΕΜΕΛ
- Ιωάννα Μπερνίκου, ΚΕΜΕΛ
- Αθηνά Χατζηπέτρου, ΚΕΜΕΛ

13:30 - 14:00

Διάλειμμα -

14:00 - 16:00

Άσκηση σε ομάδες -