Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Παρουσιάσεις startups και κοινωνικών επιχειρήσεων


10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Παρουσιάσεις startups και κοινωνικών επιχειρήσεων

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Ανακεφαλαίωση

Εγγραφή στο newsletter