Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Φτιάχνω τη δική μου επιχείρηση

Εισηγητής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Ομαδική Άσκηση

Εισηγητής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Παρουσίαση εργασιών

Εισηγητής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Εγγραφή στο newsletter