Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
09:30 -10:50
Μορφές επιχειρήσεων

Εισηγητής: Θέμης Αδελφόπουλος

10:50 - 11:00 Διάλειμμα 


11:00 - 12:20 Λογιστικά και Φορολογικά Θέματα

Εισηγητής: Θέμης Αδελφόπουλος

12:20 -12:30 Διάλειμμα 

-

12:30 -13:50 Βασικές αρχές marketing

Εισηγήτρια: Μαίρη Κατσαπρίνη

Εγγραφή στο newsletter