Τοποθεσία: Οικοσύστημα Καινοτομίας Θεσσαλονίκης OK!Thess
Δ/νση: Γωνία Κυδωνιών & Μαρίας Κάλλας